Konferencja i Wystawa

Dzieło jako środek artystyczny w edukacji artystycznej w rzeczywistości wojennej oraz postpandemicznej

O konferencji

Konferencja i wystawa zorganizowane zostały w Arboretum w Bolestraszycach.

Referaty poświęcone zostaną roli DZIEŁA w procesie nie tylko twórczym lecz zarówno terapeutycznym jak i dydaktycznym, a w szczególności w ekstremalnych czasach wojny i rzeczywistości post-pandemicznej.

Celem projektu „Dzieło” jako środek artystyczny w edukacji artystycznej w rzeczywistości wojennej oraz postpandemicznej, jest nie tylko podniesienie poziomu edukacji artystycznej poprzez organizację międzynarodowej konferencji z udziałem wybitnych naukowców-artystów-pedagogów z Polski i zagranicy, ale także wskazanie roli DZIEŁA, jako środka terapeutycznego, w tym również w edukacji, w  szczególności w ekstremalnych czasach wojny i rzeczywistości postpandemicznej. Rolą Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jest nie tylko edukowanie i kształcenie studentów i doktorantów oraz rozwijanie pracy twórczej pracowników naukowych / artystycznych UAP, rolą Uczelni jest także czynne przekonywanie obywateli i kreowanie świadomości w tkance społecznej odnośnie piękna i artyzmu otaczającej nas rzeczywistości, ale także terapeutyzowanie poprzez oddziaływanie sztuką i pięknem, szczególnie w doświadczeniach najokrutniejszych, jednostki i społeczeństwa. Innowacyjne podejście do Dzieła, nie jako efektu końcowego pracy twórczej, lecz jako narzędzia współpracy, nauki, dydaktyki, terapii i pomocy oraz interdyscyplinarność prowadzonych działań, pozwoli na spojrzenie w nowy sposób na omawiany temat badawczy. Zaproszenie do współpracy w konferencji artystów / pedagogów z różnych Akademii Sztuk Pięknych w Polsce i zagranicy pozwoli nawiązać kontakty, wymienić poglądy i pogłębić wiedzę oraz nawiązać współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi, a co równie istotne, dzięki współpracy z artystami/wykładowcami z  Ukrainy, pozwoli dobitnie poznać i zrozumieć możliwości pomocy jakie niesie za sobą sztuka i piękno. Miejsce organizacji konferencji hybrydowej w Arboretum, które jest DZIEŁEM samym w sobie, a jednocześnie usytuowane jest na terenach graniczących z okupowaną Ukrainą, dodatkowo wzmocni przekaz konferencji, zwróci uwagę na aspekt wykorzystania historii ogrodu nierozerwalnie związanej ze sztukami pięknymi, ale przede wszystkim namacalnie wskaże kruchość i ulotność piękna i DZIEŁ w zderzeniu z okrutnością wojny. Jednocześnie miejsce to znacznie wzbogaci podejście do procesu edukacji w uczelniach, o nowe doświadczenia w aspekcie realizacji on-linowych konferencji naukowych, czyli projektowanie i realizację dzieła w kontekście unikatowej w skali kraju kolekcji roślin i miejsca o wielkim znaczeniu dla kultury i sztuki.

Organizatorzy

Koordynatorzy i organizatorzy zadania:

 • dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP
 • dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR
 • prof. dr hab. Marek Sak

Organizatorzy:

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Lwowska Akade-mia Sztuk Pięknych we Lwowie, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, Uniwersytet Sofijski w Sofii.

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Program: Edukacja artystyczna. Departament Szkolnictwa Artystycznego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Rada programowa

Rada Programowa Konferencji:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Sak – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
 • dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
 • prof. dr hab. Zenovia Shulga-Galan – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie;
 • prof. dr hab. Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie;
 • prof. dr hab. Marian Besaga – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie;
 • prof. dr hab. Żivile Jasutyte – Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie;
 • prof. dr hab. Dorota Sak – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
 • prof. dr hab. Wojciech Hora – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Maciej Kurak – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
 • dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
 • dr hab. Mateusz Wróblewski prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Główny organizator zadania: dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Współorganizator, koordynator ds. zorganizowania konferencji ze strony Arboretum w Bolestraszycach: dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.

Współorganizator: prof. dr hab. Marek Sak – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Program konferencji

plik do pobrania [PDF]

Galeria prac